Дни на детската ортопедия и травматология - 08-10 юни 2023 г.

В периода 08-10 юни 2023 г. се проведе ортопедичния форум "Дни на детската ортопедия и травматология". Тази година събитието се състоя в гр. Пловдив и събра водещите специалисти в областта. Прекрасната инициатива, превърнала се в ежегодна традиция, даде възможност на детските ортопеди и травматолози на България и тази година да представят, както клинични случаи, така и проблеми, с които са се сблъсквали в своята практика.

Проф. Яблански и неговия екип представиха някои интересни теми от своята практика в хирургичното лечение на гръбначни деформации:

"Корекция на сколиоза в детска възраст с използване на нова техника за растежна модулация без вертебродеза на засегнатите участъци" – В. Яблански;

"Хирургичен подход при лечение на пациент с рядко генетично заболяване – синдром на Jarcho-Levin" –В. Яблански;

"Ponte остетомии при оперативно лечение на идиопатична сколиоза Lenke 1-4" – А. Иванов, В. Яблански, Е. Влаев;

"Ролята на ротацията на прешлените при оперативното лечение на сколиоза" – Е. Влаев, В. Яблански, А. Иванов, Ст. Балев, Б. Каменова, М. Попова

Повече за събитието можете да прочетете тук👇
https://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/konferenciya-dni-na-detskata-ortopediya-i-travmatologiya?fbclid=IwAR2sJMK1n5C3DC7QkN3mQCWbXugcJAIQLAnLMbxpqcfhylcqUTLVzRTjAlE

Conference image Conference image Conference image
Conference image Conference image