За мен

Образование

  1. Докторска степен - защитена на тема за лечение на сколиоза
  2. Магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет - София
  3. Бакалавърска степен по кинезитерапия към НСА "В. Левски" - София
  4. Специалност Рехабилитация от медицински колеж „Й. Филаретова“ към Медицински университет - София

Придобити следдипломни квалификации:

  1. Schroth therapy - Schroth English Training course "Asklepios Katherina-Schroth-Klinik" Bad Sobernheim, Germany - 2016 г.
  2. Scientific Exercises Approach To Scoliosis - SEAS, ISICO - 2018 г.

  3. PNF - Приложение на PNF концепция при лечение на сколиоза - 2023 г. - Katarzyna Ewa Fountoukidis
  4. PNF - "Приложение на невродинамиката в неврорехабилитацията", инструктор: Zdenka Sefman
  5. "Рехабилитация на заболявания и следоперативи състояния на опоорно двигателния апарат"
  6. "Някои аспекти на КТ в ортопедията в травматологията" - проф. Нелсон Кофи

Сколиоза

Сколиозата е триизмерна деформация на гръбначния стълб, изразяваща се в странично изкривяване комбинирано с гръбначно въртене - ротация и деформация на прешлените и гръдния кош и таза, последвано от асиметрична мускулна дисфункция.Несиметричното натоварване на гръбнака и променения баланс на тялото в изправено положение са един от факторите за бързата прогресия на изкривяването, което в последствие води и до нарушена функция на кардио-респираторната система.—Голяма част от пациентите достигат до хирургично лечение след прогресиране на заболяването.


Според SRS(Общество за изучаване на сколиоза) и SOSORT (международно общество за ортопедично и рехабилитационно лечение на сколиоза), най – често срещаният вид е идиопатичната сколиоза. Тя засяга 80% от всички пациенти със сколиоза и кифоза, а останалите 20% са с изяснена етиология като вродени, невропатични, нервно-мускулни или други системни заболявания.


Функционални сколиози - под това наименование се разбират и понятията неправилно телодържание, пре-сколиоза, лоша стойка. —При функционалната сколиоза не се откриват морфологични органоструктурни промени в костната, мускулната, нервната и съединителната тъкан. Латералните изкривявания остават във фронталната равнина и липсва дефицит в подвижността на гръбначния стълб. —Тези сколиози са обратими и се коригират при заемане на различни позиции – наклон напред, тилен лег, нивелиране на таза чрез изравняване на дължината на долните крайници или при волево стягане на мускулатурата и заемане на правилна позиция.


Структурни сколиози – Постепенно задълбочаващите се функционални изменения водят и до структурни промени. Структурната сколиоза е необратима латерална извивка с фиксирана ротация на прешлените (торзио). Те се деформират клиновидно, а ротацията им увлича гръдния кош и таза.


Дейности

Шрот терапия

Лечение на идиопатична сколиоза

Рехабилитация

Рехабилитация на заболявания и следоперативни състояния

Кинезитерапия

Рехабилитация след спортни травми

Шрот Метод

История на Шрот метод за неоперативна терапия при сколиоза Методът Шрот е създаден през 1921г. от Катерина Шрот в Майсен – Германия, където за първи път е въведен различен подход във физикалната терапия при консервативното лечение на пациенти със сколиоза. Шрот създават и развиват система от дихателни упражнения за интензивно мускулно засилване и разтягане, деротация на прешлените и гръдния кош и издължаване на гръбнака. Програмата включва ежедневни упражнения и постоянен контрол над стойката, походката и позицията на тялото по време на действията от ежедневието, като по този начин постоянно се противодейства на мускулния дисбаланс и асиметричното натоварване на гръначния стълб, причинени от изкривяването.

Катерина Шрот

Терапията е подходяща за лечение както на деца над 9 години с идиопатична сколиоза и кифоза в ранния етап на заболяването или след хирургична интервенция при по-големи изкривявания, така и за подобряване на общото състояние и облекчаване на симптоматиката, причинена от деформацията при пациенти с приключил растеж в по – късна възраст. Лечението може да бъде индивидуално или в група, постоянно или периодично с контролни прегледи или корекции на програмата. Благодарение на отличните резултати които постига, методът на Катерина Шрот се е превърнал в най-популярния консервативен подход за лечение на сколиоза в Германия и бързо се разпространява извън границите й. Днес е широко застъпен не само в Европа, но и в много страни по света : САЩ, Русия, Израел, Турция, Южна Корея, Тайланд, Саудитска Арабия, Китай и много други.

Галерия

Упражнения

Преди и след

Още снимки

Публикации

Teмa 1

Live:Попитай специалиста | Сколиоза в детска възраст

Teмa 2

Комплексен подход в съвременното консервативно лечение на гръбначните деформации

Тема 3

Integral approach in contemporary management for medical treatment of spinal deformities

Тема 4

"Всеки следобед с Криси". Лечение на сколиоза посредством шрот метод

Teма 5

Начален опит от лечение на деца със сколиоза чрез прилагане метода на Катерина Шрот

Тема 6

Духът на здравето: Грижа за ставите в условия на карантина и обездвижване

Тема 7

Световен ден за борба със сколиозата

Тема 8

Благодарствено видео

Тема 9

Юбилеен национален конгрес на асоциацията на физиотерапевтите в България "Интердисциплинарен подход и съвременни тенденции в практиката"

Тема 10

Конференция "Дни на детската ортопедия и травматология"

Тема 11

XII-ти Международен годишен симпозиум на БОТА

Тема 12

Тема XV-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация

Тема 13

Дни на детската ортопедия и травматология - 08-10 юни 2023 г.

Тема 14

Детска конференция "Аз и сколиозата"

Контакти

Адрес

София, България

Телефон

+359 884 933 193
+359 893 718 399

Имейл

mariana.popova@abv.bg